Backup

backupBij slechts 70% van alle bedrijven doet de back-up wat ie doen moet!

Helaas blijkt dat nog steeds bij veel van de MKB bedrijven de back-up van belangrijke bestanden niet goed geregeld is. Deze worden te onregelmatig gedaan of niet goed georganiseerd. Hierdoor kan er niet over de juiste en noodzakelijke gegevensbestanden beschikt worden. Erger nog, er worden totaal geen back-up bestanden gemaakt!

dufaco business center biedt hiervoor via haar netwerkscan een echte uitkomst! Onze ICT'ers analyseren uw systemen grondig en bekijken op een onafhankelijke kritische wijze uw gegevensbestanden en de wijze waarop hiermee binnen uw bedrijf mee omgegaan wordt. Uiteraard garanderen wij ook hiervoor de gewenste vertrouwelijkheid en professionaliteit zoals u deze van dufaco business center verwacht!

In het plan van aanpak dat wij samen met u opstellen worden afspraken vastgelegd over de wijze waarop er back-ups worden gemaakt. Wij geven u hierin advies en helpen u hiermee goed op weg. Indien gewenst kunnen de back-up bestanden zelfs remote worden weggeschreven naar een externe locatie. Indien zich er dan een bedrijfsongeval voordoet (bv. brand) zijn in ieder geval uw meest recente back-up bestanden veiliggesteld!

Een goed geregelde back-up is een geruststellende gedachten! 

Wij kunnen u een scala aan diensten bieden op het gebied van backups. Denkt u hierbij aan local backup naar tape of nas (netwerk opslag) maar ook aan online backup die u kunt schalen tot een enterprise omgeving.

Neem contact op met uw accountmanager voor de mogelijkheden en tarieven van deze diensten.